Sudoku

Sudoku, også kalt su doku (kommer av det japanske ordet for "tall" [su] og "én" eller "alene" [doku]), er en hodebryoppgave som går ut på å plassere sifre i rutemønstre. Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9x9 ruter som igjen er delt inn 9 mindre bokser på 3x3 ruter hver. Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3x3-rute inneholder alle sifrene en gang.

Vanskelighetsgraden avhenger bl.a. av hvor mange tall som allerede er fylt inn, samt hvilke tall som er fylt inn hvor i diagrammet. Vi tilbyr ordinære sudokuer i størrelser fra 2x2 (4x4 ruter) til 6x5 (30x30 ruter) i flere vanskelighetsgrader.


Oppgavene kan gjerne fargekodes for å indikere vanskeligshetsgraden; Gul for meget lett, grønn for lett, oransje for medium og rød for vanskelig.

Sudokuvarianter

Vi lager også variantene du ser her under. Disse sudokuvariantene tilbys dog kun i 3x3 (9x9 ruter) slik eksemplene viser. Alle våre sudokuer kan leveres for daglig eller ukentlig publisering.

ORDOKU

Denne sudokuvarianten benevnes gjerne som orddoku og brettet er bygget opp ved å benytte bokstavene i et forutbestemt ord. Alle ordets bokstaver er representert som startbokstaver i brettet og løser man oppgaven riktig vil man til slutt se et "skjult" ord dukke opp (innringet.)

SQUIGGLY SUDOKU

I en klassisk sudoku er brettet delt opp i like kvadrater, men i en sudoku med irregulære bokser er det litt annerledes. Selv om ordinære sudokuregler gjelder kan oppgavene se litt snodige ut siden man ikke har de tradisjonelle formene å forholde seg til.

DIAGONALSUDOKU

Dette er en variant der også diagonalene skal inneholde tallene 1-9 i tillegg til at alle loddrette og vannrette rader, samt hver 3x3-boks, skal inneholde sifrene 1-9 en gang. Denne sudokuvarianten er ikke verre å løse enn en standard sudokuoppgave.

SUMDOKU

I Sumdoku brukes det blokker – en gruppe celler innenfor en stiplet linje som utgjør en sum vist som et lite tall. Som i vanlig sudoku er ditt endelige mål å fylle rutenettet med tall, mens du samtidig tar hensyn til summen i blokkene.
Les mer om hvordan løse en Sumdoku.