Sumdoku

Sumdoku, også kjent som Killer Sudoku eller Addoku, er en morsom vri på den klassiske sudoku for de som søker noe nytt og til tider litt utfordrende. Sumdoku har som regel ingen starttall, men har istedenfor en "intern" hjelp i diagrammet i form av hjelpetall plassert i blokker. I hver blokk står det et tall – en sum. Dette tallet er summen av tallene som skal inn i hver blokk. For å komme frem til tallene som skal fylles inn i blokken må man ofte kalkulere seg frem til hvilke tall som skal plasseres hvor ut fra de ulike blokkenes sum.

45-regelen

45-regelen i sudoku er en grunnleggende løsningsstrategi som kommer fra det faktum at sifrene i hver rad, kolonne og 3×3-boks hver for seg alltid vil ha summen 45. Dette er fordi hver av disse regionene må inneholde sifrene 1 til 9 en gang, og når man så legger sammen får man 45 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45.)

45-regelen gjelder spesielt når man løser en Sumdoku-oppgave.

I Sumdoku legges det inn stiplede ruter – blokker – med tall, og disse hjelpetallene gir en indikajson på hvilket tall som skal settes inn i brettet. Se eksemplet under.
Nederst til høyre i det første brettet er det et rødt merket felt. Her er det tre blokker merket med tallene 6, 30 og 8. Tallene som skal være i blokken merket 6 betyr at disse tallene sammenlagt skal være 6, summen av tallene i blokken merket 30 skal til sammen bli 30 og summen av tallene i blokken merket 8 skal til sammen bli 8. Legger man så sammen 6 + 30 + 8 får vi 44. Det betyr igjen at den ruten som står alene ikke kan være annet enn 1 (blå rute.)