Kombikryssord

Kombikryssord er en morsom variant av kryssord. Her kombinerer man et kodekryss med et CIS-kryssord. Resultatet blir et kombikryssord med nøkkelord og nummererte ruter der hver bokstav har sitt unike tall. Dersom man står fast på et ord er det bare å bruke tallene fra andre ord man allerede har løst. Dette er en kryssordvariant som skal være umulig IKKE å løse.

Kombikryssord øker stadig i popluaritet og får mer og mer innpass i folks kryssordvaner. Som en kuriositet kan det nevnes at i Danmark ser man sjelden slike kryssord på trykk. Der mener man tilsynelatende at slike kryssord blir for enkle for danske kryssordløsere.