Kodekryssord

Et kodekryssord har ikke nøkkelord. I steden er alle rutene fylt ut med tall, og ett og samme tall skal da stå for en og samme bokstav når oppgaven skal løses. Dermed blir det ord både vannrett og loddrett når diagrammet er ferdig utfylt. Et ord er ferdig plassert i diagrammet slik at man lettere skal kunne komme i gang.

I et kodekryssord vil man måtte bruke de små grå, og ofte gjette/beregne seg frem til de ulike ordene som kan være benyttet. I et kryssord som har nøkkelord hender det ofte at til dels vanskelige ord forekommer, men her har man nøkkelord å støtte seg på dersom man står fast. I et kodekryssord bør det kun være ord som forekommer i dagligtale.

Hvordan løser man et kodekryssord?

• Som regel er en eller flere bokstaver oppgitt. Eksempelvis kan bokstaven M være satt inn i en rute med tallet 8. Da skal alle ruter med tallet 8 ha bokstaven M. Dette er det første man gjør når man løser kodekryssord.

• Dernest undersøker man hvordan M er plassert. Hvis den står først i et ord, er den påfølgende bokstav mest trolig en vokal. Dette fordi M først i et ord svært sjelden har en konsonant etter seg. Det kan tenkes at M er plassert sist i et ord på to bokstaver. Da står vanligvis valget mellom O eller Ø, fordi OM eller ØM er de mest aktuelle valgmulighetene.

• Ved å kryss-sjekke ord med M og de antatte vokalene, vil det kunne danne seg ulike ordkombinasjoner. Ved å bruke eliminasjonsmetoden vil en etter hvert kunne finne de riktige kombinasjonene i kodekryssordet.

Tips

• Bruk blyant og viskelær når du løser kodekryssord! Det er greit å skrive inn ulike kombinasjoner i hele diagrammet - da er det lettere å se om de passer inn over alt. Og dersom bokstaven(e) ikke passer, er viskelæret kjekt å ha.

• Lag gjerne et diagram hvor du skriver opp hele alfabetet. Skriv så inn tallene ved siden av etter hvert som de blir sikre. Da er det lettere å holde oversikten.