Keen

Fyll ut rutenettet med tallene fra 1 til 4 (i eksemplet over) slik at hvert tall står en gang i hver rad og kolonne (som en sudoku), og slik at alle de matematiske ledetrådene er oppfylt. Ledetrådstallet i hver tykke boks angir svaret samt den matematiske funksjonen som skal benyttes.

Står det f.eks. 7+ betyr det at tallene i den aktuelle boksen skal legges sammen, og svaret skal bli 7. Merk: Tallene som kan komme i boksene med minus (-) eller delt på (÷) kan somme tider dukke opp i omvendt rekkefølge.