Produksjonsomfang

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."For å illustrere bredden i produksjonen, kan her nevnes noen områder vi lager, og har laget, kryssord og annen hodebry til:

• Oppgaver til NRK-serien "Norges smarteste"
• Ukeblader
• Lokal- og regionalaviser
• Kryssordblader
• Sportspublikasjoner
• Fagtidsskrifter
• Reklameaviser / reklameinnstikk
• Interesseorganisasjoner
• Borettslag
• Menighetsblader
• Politiske partier
• Internaviser
• Kundeaviser
• Mobiltelefonunderholdning
• Turistnæringen
• Fiskerinæringen
• Helsekostbutikker