Magisk kvadrat

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Et magisk kvadrat er en skikkelig hjernetrim.

Brettet består av 4x4 ruter som igjen er delt opp i «bokser» som inneholder fire ruter hver. Til høyre for brettet, og under brettet, står det sumtall.

Oppgaven går ut på å beregne seg frem til, og fylle ut brettet med tall, etter følgende:

  • Når tallene i hver rad hver for seg legges sammen skal man få summen som står til høyre utenfor hver rad.
  • Når tallene i hver kolonne hver for seg legges sammen skal man få summen som står under hver kolonne.
  • Når tallene i hver diagonal hver for seg legges sammen skal man få summen som står nederst til venstre og høyre under brettet.


Er sumtallet et partall skal man også kunne få dette dersom


Magisk kvadrat leveres kun i størrelse 4x4 ruter.
Hvis ønskelig kan vi legge inn flere starttall i oppgavene.
Det minste sumtallet en slik oppgave kan ha er 34.... mens det største er 9999 ;)

Klikk på bildene under for å se eksempler med løsning.