Kryss og tvers

Dette er populære og underholdende oppgaver der man skal finne frem til ord som er "gjemt" i et diagram omgitt av lett forvirrende bokstavkombinasjoner.

Ordene i kryss og tvers kan stå vannrett, loddrett eller diagonalt, og kan ofte stå skrevet baklengs. Alle ordene er oppgitt i en egen liste. Så er det om å gjøre å finne frem til de riktige ordene. Man kan gjerne bygge oppgaven rundt bruken av temaord; fugler, fisker, bilmerker, land osv., eller man kan f.eks. bruke kun ord som begynner på en bestemt bokstav. Her er mange muligheter og variasjoner.

En morsom vri kan være å finne et ord som står i ordlisten men som ikke finnes i diagrammet. Dette ordet er da løsningsordet som kan sendes inn f.eks. via SMS.

Vi konstruerer slike oppgaver med de ordene du måtte ønske. Dog begrenses et ords makslengde til 15 bokstaver. For best mulig resultat anbefales det å bruke ord med 6-10 bokstaver.