Kakuro

Kakuro, som det heter i Japan eller Cross Sums som det heter i USA, er en form for "tallkryssord" der man skal finne tall som til sammen blir den summen som står oppført.

Man kan bruke tallene fra 1 til 9, men det er ikke lov å bruke samme tallet flere ganger i en sum. Hver tallrekke kan bare bestå av ulike tall. For eksempel kan 4 være 1+3 eller 3+1, aldri 2+2.

Det viktigste hjelpemiddelet du har når du løser Kakuro-oppgaver er kombinasjonslisten. Den gir en oversikt over alle tillatte tallkombinasjoner. Her kan du laste ned listen.

Vi lager kakuro

Kakuro kan leveres i de størrelsene som kan leses ut fra denne tabellen. Oppgavene kan leveres enten som kvadrater (eks. 8x8 og 10x10 ruter), eller liggende rektangel (eks. 14 ruters bredde, 10 ruters høyde.) Oppgavene kan leveres i sort/hvitt eller med fargede “nøkkelord”-ruter.