Friformkryssord

Friformkryssord, eller Criss Cross som det også kalles, er en morsom variant av det tradisjonelle kryssordet. Med et slikt kryssord kan man f.eks. bygge kryssordet rundt et spesielt tema eller man kan skape en morsom selvbygger.

Til selvbyggervarianten (vist her) er det med en ordliste med de ordene som skal benyttes, og et ord er plassert i diagrammet slik at man lettere skal kunne komme i gang. I dette eksempelet skal man pusle inn navn på fugler.

Gatene kan fargelegges eller beholdes hvite og man kan plassere et bilde eller illustrasjon under diagrammet, f.eks et bilde som har noe med temaet i oppgaven å gjøre.


RELATERT