ABC puzzle

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."I denne oppgavetypen er det bokstaver som skal plasseres og tallrekkene indikerer hvor mange av hver bokstav det finnes i hver rad og kolonne.

1. Fyll inn de tomme feltene med bokstavene A - D (eksempel 1).
2. Tallene til venstre og over diagrammet indikerer hvor mange ganger hver enkelt bokstav skal være med i hver rad/kolonne.
3. Nærliggende ruter, vannrett eller loddrett, skal ikke innholde den samme bokstaven.

Klikk på bildet under for å se eksempler med løsning.