Spalter og sider

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Dette er ferdigproduserte hel- og halvsider samt spalter i tabloid med variert hjernetrim som setter de små grå i sving.
Kontakt
oss for priser.


  HJERNETRIM - Tabloid
PDF helside tabloid med variert hjernetrim. Ulike kryssord, sudoku, miniquiz og Ord i ord. Virkelig mye hjernetrim for pengene! Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT01
  HJERNETRIM - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid med ulike kryssord, sudoku, Kryss og tvers og Finn ordet. Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT02
  SUDOKUMIKS - Tabloid
PDF helside tabloid med en herlig miks av ulike sudokuoppgaver. Lette, middels og vanskelige. Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT03
  SUDOKUMIKS - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid (185 mm høyde) med sudoku. Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT04
  QUIZ - Tabloid
PDF helside tabloid med varierte spørsmål i fire kategorier. Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT05
  QUIZ - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid (185 mm høyde) med varierte spørsmål i fire kategorier. Ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT06
  SUDOKU - 1 spalte
PDF spalte (1/5) for tabloid med fire ulike sudokuvarianter. Daglig eller ukentlig publisering.
Produkt-ID: HJT07
  MINIKRYSSORD - AM
PDF minikryssord med sorte ruter i diagrammet og egen stikkordliste. For daglig publisering.
Produkt-ID: HJT08
  MINIKRYSSORD - CIS
PDF minikryssord med stikkordene i diagrammet. For daglig publisering.
Produkt-ID: HJT09
  SUDOKU - Liggende
PDF i full tabloidbredde (70 mm høyde) med tre sudokuoppgaver. Daglig eller ukentlig publisering. Oppgavene kan eksempelvis plasseres nederst på en avisside. Produkt-ID: HJT10