Kryssordets historie

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Kryssordet ble oppfunnet av engelskmannen Arthur Wynne som i 1905 emigrerte til Amerika og ble redaktør for avisen The New York World. Rundt juletider 1913 satt han og funderte på å tilføre noe nytt til "småplukk"-siden i avisen. Men hva skulle han finne på?

Han satt og skriblet på en blokk han hadde foran seg, og uten å tenke over det begynte han å tegne opp et diamantlignende diagram. Han kastet et blikk på en ordbok som lå på arbeidsbordet, og fikk plutselig en ide at han skulle fylle inn ord og stikkord i diagrammet han hadde tegnet. Som sagt så gjort, og resultatet var at verdens første kryssord så dagens lys den 21. desember 1913.

Wynnes nyskapning ble omgående en braksuksess. Ganske snart kom den "standardiserte" rektangulære kryssordformen, mest på grunn av at avisens lesere ønsket det. Samtidig utarbeidet man et sett regler for kryssordløsning - regler man i dag har unnveket en del fra. I mer enn 10 år var avisen The New York World den eneste publikasjonen i verden som trykte kryssord.

I 1920 ble Margaret Petherbridge ansatt som sekretær i avisen, og en av hennes hovedoppgaver var å korrekturlese kryssordene før de ble publisert. Hun fattet så stor interesse for kryssord at hun i 1924 ble hyret som konsulent til boken Crossword Puzzle Book (publisert av Richard Simon og Lincoln Schuster.) Det hører også med til historien at utgiverne av denne boken ikke ville ha sine navn på trykk da de mente å kunne forutse at boken kom til å bli en skikkelig fiasko. Isteden ble boken en stor suksess, og gjorde sitt til at forlaget Simon and Schuster ganske snart ble et meget anerkjent forlag.

Margaret Petherbridge giftet seg i 1926 med daværende redaktør for The New York Times, John Farrar, og Margaret Farrar, som hun nå kalte seg, virket som avisens første kryssordredaktør inntil hun pensjonerte seg i 1969. I 1970 publiserte Simon and Schuster sin Crossword Puzzle Book Number 100, redigert og satt i system, som de 99 foregående, av Margaret Farrar.