SUDOKUVARIANTER


Sudoku, også kalt su doku (kommer av det japanske ordet for "tall" [su] og "én" eller "alene" [doku]), er en hodebryoppgave, eller tallkryssord om man vil, som går ut på å plassere sifre i rutemønstre.


 • WORDDOKU

  Denne sudokuvarianten benevnes gjerne som Worddoku, og brettet er bygget opp ved å benytte bokstavene i et forutbestemt ord. Alle ordets bokstaver er representert som startbokstaver i brettet og løser man oppgaven riktig vil man til slutt se et "skjult" ord dukke opp (innringet.)

 • NAMEDOKU

  Denne kalles gjerne Namedoku, og er en variant av Worddoku. Istedenfor et ord på 9 bokstaver er det her vanligvis skjult et manns- eller kvinnenavn som dukker opp når brettet er løst riktig (innringet.) Man kan også benytte navn på fulger, dyr, land etc.

 • SUDOKU UTEN BOKSER

  Varianten Sudoku uten bokser kan ved første øyekast fortone seg som en "håpløs" oppgave, men den er egentlig ikke verre enn en standard sudoku. Her er de tradisjonelle 3x3-ruters boksene tatt bort og man står igjen med et rutenett med like tykke linjer.

 • SUDOKU MED IRREGULÆRE BOKSER

  I en klassisk sudoku er brettet delt opp i like kvadrater, men i en sudoku med irregulære bokser er det litt annerledes. Selv om ordinære sudokuregler gjelder kan oppgavene se litt snodige ut siden man ikke har de tradisjonelle formene å forholde seg til.

 • DIAGONALSUDOKU

  Dette er en variant der også diagonalene skal inneholde tallene 1-9 i tillegg til at alle loddrette og vannrette rader, samt hver 3x3-boks, skal inneholde sifrene 1-9 en gang. Denne sudokuvarianten er ikke verre å løse enn en standard sudokuoppgave.

 • SKRÅORDSUDOKU

  En variant av Diagonalsudoku / Worddoku. Her skal man finne frem til et forutbestemt ord som er "gjemt" på skrå i de grå rutene. Diagonalen kan også gå motsatt vei.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.